Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

KORONA'DAN İSTİFADE

13 Mart 2020 - 13:27


Namaz günde beş vakit ama ahlak gün boyu, demişler. Ne güzel söylemişler.
Maalesef son zamanlarda Müslümanların iyi örnek olamamamız birçok şeyin kısır kalmasına
yol açmaktadır. Yüz yıllardır nüfusunu her yıl katlayan Müslümanlar son yıllarda yeni
mühtedilere hasret çekiyoruz.
Bundan yüz yıl önce iki devlet arasına sıkışan Anadolu’da eşkıyalığın ihdası her halde
yabancılar eliyle değildi. Savaştan savaşa seğirten memleketimiz en sonunda birbiriyle savaşa
girişmiş ve kardeşinin, ırzını, malını, her şeyini kendisine hak sayan şekavet olaylarına
girişmişlerdi.
Şimdi ise Korona virüs salgınını bahane ederek önleyici tedbirler kapsamındaki ticari malları
fahiş fiyata satanlar türedi içimizden. Bunlara diyoruz ki:
Bir salgından yararlanarak elindeki malı normal fiyatın üstünde sattıysan hiç cumaya
seğirtme! O seni paklamaz, çünkü böyle afetler sırasında cuma namazı sakıt olur!
Mühtedilere hasret kalışımızın ana nedenlerinden birisi ahlaki zafiyetimizdir.
Oysa bu konuda milletinden olmakla öğürdüğümüz İbrahim aleyhisselamın ahlakı bize örnek
veriliyor:
“İbrahim ve beraberinde olanlarda sizler için güzel bir örnek vardır... (Mumtahine:4)
Ümmetinden olmakla iftihar ettiğimiz Hz Muhammed Mustafa’nın (sav) her bakımdan
numuneliğini de şu ayet-i kerime ifade etmektedir:
“Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı
çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 21)
Her halükarda Müslümanlar ne halde olurlarsa olsunlar bundan yasa koyucunun ve yasanın
suçu yoktur. Onlar ilk günkü gibi masumdur.
Neticede Müslümanların varlığı dünyaya nimet değil külfete dönüşünce kıyamet geldi geliyor
demektir.
Etrafa korku salan bir Müslüman başkasına faydalı olamaz.
Aldatacağından korkulan Müslüman bir tacirin İslam’a ve Müslümanlara vereceği bir şey
yoktur.
Zor zamanlarda stokçuluk, ihtikâr ve fırsatı değerlendirerek karaborsacılık yoluyla fahiş
fiyatla ticaret yapmak İslam’da en ahlaksızca bir harekettir.
İslam’ın korunmasını hedeflediği temel esaslar: dinin, canın, ırzın ve neslin korunmasının
yanında İslâm hukukunun korunmasını istediği ana maddelerden bir diğeri de malın
korunmasıdır.

Müslümanlara, ihtikâr – karaborsa yoluyla sıkıntılı zamanlarda fahiş fiyatla mal satarak mali
zarar verenlerin cezası: devlet tarafından malının müdahale edilerek normal fiyattan
sattırılmasıdır.

Bu yazı 515defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum