Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Karaman Oğulları Soy Ağacı

30 Haziran 2020 - 13:04

Karaman Oğulları Hakkında Üç Önemli Soy Ağacı
Karamanoğulları Hanedanının beylik yapmış 13 üyesi vardır.
220 yıl süren (1256 – 1276) Karamanoğlu Devletin beylerinin ve soylarının görev ve
ölümlerini gösteren tabloyu incelemenize arz ediyorum.
Aşağıdaki üç soy ağacında vazifem sadece çevirmek olmuştur. Tek müdahalem Karaman Bey
ölüm yılıdır ki aslında da göreceğiniz gibi (h. 678? ) soru işaretliydi. Karşılığı olan M. 1280
yılı ise yanlışlığı aşikâr bir rakamdı.
1- Karaman Oğulları
Larende, Sivas, Konya, Karaman, Ermenek…
1- Kerimüddin Karaman Bey Nure oğlu (Ö. H 662 / 1264) Yıl H 654 / 1257
2- Birinci Mehmet, Karaman oğlu H 660 / 1262
3- Bedreddin Mahmut, Karaman oğlu H 677 / 1279
4- Burhaneddin Musa, Mahmut oğlu H 740 / 1340
5- Fahreddin Ahmet, İbrahim oğlu (Ö. H 750 / 1350
6- Şemseddin, İbrahim oğlu, H 750 / 1350
7- Alaeddin Halil, Mahmut oğlu (Ö. H 793 / 1391Yıl h 753 / 1353
8- Alaeddin, Halil oğlu H. 783 / 1382
9- İkinci Mehmet, Alaeddin oğlu, (birinci sefer) h. 793 / 1392
H. 823 / 1421yılında Mısır yönetimi azletti, h. 827 / 1424 yılı Antalya kuşatması sırasında
öldü.
Mısır Başkanlığı h. 824 – 833 / 1421 – 1430
İkinci Mehmet (İkinci sefer) h. 834 / 1431
10- Alaeddin Ali, Alaeddin oğlu h. 837 / 1434
11- Taceddin İbrahim, ikinci Mehmet oğlu (Ö. H. 868 / 1464 yıl h. 837 / 1434
12- İshak, İbrahim oğlu h. 868 / 1464
13- Pir Ahmet, İbrahim oğlu (ö. 880 / 1476 Tarsus)
H 874’ten (1470) beri kardeşi Kasım ile beraberdi.
Osmanlı egemenliği H 888 / 1484
2- Karaman Oğulları Soyu
Sadeddin
Nure (Nureddin) Sofi
Bunsuz (Oncusuz Halil Edhem kaydı, Düvel-
i İslamiye)

Kerimüddin Karaman

1- Kerimüddin Karaman
2- Birinci Mehmet, 2. Keykavus oğlu
Siyavuş’u (Cimri) 10 Zilhicce 674 / 26
Mayıs 1276 tarihinde destekleyerek Konya
tahtına oturttu. Keykavus’un kızıyla evlendi.

3- Bedreddin Mahmud

675 / 1277 öldü.
Bedreddin Mahmut
4- Burhaneddin Musa 7- Alaeddin Halil İbrahim
Burhaneddin Musa
Dürrühand Hatun (Ö. 813 / 1411
İbrahim
6- Şemseddin (Ö. 753 / 1353) 5- Fahreddin Ahmed (Ö. 750 / 1450)

7- Alaeddin Halil 1. Murat kızı Sultan Hatunla evlendi, Hasan adında bir oğlu oldu.
Seyfeddin Süleyman Hızır İshak (Düvel-i
İslamiye Halil
Edhem: İshakın iki
oğlu vardı:
Gıyaseddin Çelebi ve
Emirşah Çelebi

8- Alaeddin (Orhan
oğlu 1. Murad’ın kızı
Nefise Sultanla
evlendi)

8- Alaeddin
9- 2. Mehmet 10- Alaeddin Ali
9- 2. Mehmet
11- İbrahim Halil Ali (H 837 /
1434
Antalya’da
Osmanlılara
esir düştü)

İsa (1.
Bayezid oğlu
1. Mehmet’in
kızıyla
evlendi)

Mustafa (Ö
833/ 1430)

Karaman (H
876 / 1472
Edirne’ye
defnedildi)

11- İbrahim
12- İshak
(H 892 /
1472)

13- Pir
Ahmet

Kasım (Ö.
888 /
1484)
Mahmut
Çelebi adlı
oğlu (892 /
1488)

Alaeddin
(Ö. 870 /
1466)

Karaman Nure Sofi Süleyman

13- Pir Ahmet
Halime Hatun (Ö. 914 / 1509)
(1 ve 2. Soyağacı için kaynak: Mucemü’l-Ensab ve Üserâtü’l-Hâkime fi’t-Tarihi’l-İslami s.
236, Müsteşrik Zambaur)
3- Nure Sofi Evladını Veren Bir Osmanlı Arşiv Kaydı
Asl-ı evlad-ı Karaman Cedd-i A’lâ Nure Sofi

Bu yazı 3944 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum