Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Kadı Kıran Osman

16 Mayıs 2020 - 23:33


Nevahi derebeyinin emrinde çalışan bir kişi “Kadı Kıran Osman” adı ile
bilinir.
(Nevahi nahiyeler, köyler manasında olup halk arasında Navağı olarak
söylenir. Ermenek’ten sonra Başyayla’ya kadar Göksu’yu çevreleyen
köylerin genel adıdır. Merkezi Tepebaşı / Halimiye / Bednam köyüdür.
Osmanlı döneminde uzun süre kaza merkezi olarak yer almıştır.)
Kadı Kıran Osman bugünkü valinin emrinde çalışan polis gibi birisidir.
Nevahi derebeyi Orta Toroslarda, Taşeli’nde Ermenek, Sarıveliler,
Başyayla ilçeleri köy ve kasabalarının uygun olan yerlerinde ve Aladağ
yörelerinde yani Taşkent, Hadim kasaba ve köylerinde üzüm bağları
diktirir, suyolları ve buna benzer her türlü bayındırlık işlerini halkı
zorlayarak yaptırır.
Ermenek merkezinde de eski Avgınlar, su kanalları, suyollarını bundan
üç dört yüzyıl önce yaptırır. Bu tarih Mısırlıların Anadolu’yu istila için gelip
döndükleri yıllara rastlar. Adı geçen bu yörelerde yer bağlarını ilk defa
(Nevahi derebeyi) zorla diktirir. Halkı bu işlerde uzun süre çalıştırır.
Davdas (Üzümlü) köyünde “Kıllı Ahmet Fevzi Paşa” Mısırlılara yardım
ettiğinden Osmanlı Devleti ikinci sefer Ermenek ve Taşeli yöresine
kuvvetler gönderir.
Nevahi beyinin halkı zorla çalıştırmasından dolayı icraatından halk çok
tedirgin olur. Ermenek kadısı halkla birlik olarak bu zorbalığı önleme
düşüncesiyle Nevahi beyinin icraatının yanlış olduğunu söyler (fetva verir.)
Bu fetvaya çok kızan Nevahi derebeyi emrinde çalışan Osman’ı “Kadı
Kıran Osman’ı” Nevahi’ye getirmesi için Ermenek’e gönderir. Osman
Ermenek’ten kadıyı yanına alarak Ermenek’te meydandan sola sapan
yoldan ulaşılan pinar kuşağı (Maki) ile Betnam (Tepebaşı) köyü arasında
Göksu ırmağına ulaşan Narlıca deresi üzerine yapılmış olan “Manamas
Köprüsü” (Güneyyurt’un altında Göksu üzerinde karşı köyleri eskiden
Ermenek’e ulaştıran Ak köprü) ne gelince aralarında anlaşmazlık çıkar.
Orada kadıyı köprüden suya atar. Kadı suda boğularak ölür. Bugünden
sonra da bu Katil Osman’ın adı “Kadı Kıran Osman” olarak anılagelir.
O günden sonra Kadı Kıran Osman’ın ünü yayılır. Anadolu’da nereden
toplandığı bilinmeyen bir çete kurar. Adına da “Kadı Kıran Osman Çetesi”
derler. Yozgat taraflarında da isyanını sürdürür. Osmanlılara karşı

Mısırlılara yardım eder. Mısırlılar yenilince Kadı Kıran Osman Çetesi de
dağılır.
KAYNAK
Ermenek Değirmenlik mahallesinde oturan Hüseyin Ağa adıyla anılan
(Remzi ve Mehmet Tüzünler’in babalarının eski yazı ile not ettiği el
yazması Silsilenamelerinde) dedeleri olan Kadı Efendinin Manamas
Köprüsünde suda boğularak öldürülmesi sebebiyle not tutulmuştur.
Hüseyin Ağa tarafından eski yazı ile not olarak tutulan Silsilenameleri,)
Ermenek’in ulu çınarı rahmetli mekanı cennet olsun Vacit ATALIK
18.04.1990 tarihinde tutulan bu notu okuyup bana bu bilgileri sunmuştur.
1-Manamas Köprüsü Güneyyurt (Gargara) kasabası “İlimbet” yöresinin
tabanında bulunan Kapız içinde akarak Göksu’ya karışan ve “Nallıca”
çayının üzerine 1415 yılı Karamanoğulları döneminde yapılmıştır. Kırgız
Türklerinin milli destanı (Manas Destanı) dır. Destanın kahramanının adı
Manas’tır. Manas, Kırgız bağımsızlık savaşının önderidir. Atatürk gibi. İşte
yukarıda örneklerini sunduğumuz gibi Orta Asya’dan göçüp gelen Türkler
Taşeli’nin Ermenek yöresinde Güneyyurt kasabasının güneyine yaptıkları
köprüye Manamas Köprüsü adını koymuşlardır. Köprü Karamanoğulları
döneminde yapılmıştır. Kaynak: Mustafa Ertaş Düzenleyen: Mükremin
Kızılca Mayıs/2020

Bu yazı 458 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum