Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Balkusan - İhsaniye Sınırı

19 Ekim 2020 - 11:45 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 - 12:02


Karaman’ın güneydeki son köyü İhsaniye ile Ermenek’in kuzeydeki son köyü Balkusan
sınırı neresidir?
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan İsmet İnönü ve İçişleri bakanı Orhan Öztrak
imzalarıyla 1964’te tespit edilen sınır.
Arzuhal, Gerekçe, Karar ve Sınır Krokisi
Karaman ve Ermenek arasını coğrafi ve fiziki olarak ayıran iki büyük zirve olan Yellibel ve
Oyuklu tepeleri göze çarpar.
Ancak İhsaniye ile Balkusan köyleri arasında Güney denilen bu iki zirvenin Ermenek
tarafındaki sınırı hakkında zaman zaman tartışmalara neden olmuştur.
Bu sınır anlaşmazlığı bundan 60 yıl önce Konya’nın iki ilçesi olan Karaman ve Ermenek
ilçeleri sınır anlaşmazlığına dönüşmüştür.
Durum devletin zirvesine kadar ulaşmış, yerinde incelemelerden sonra iki ilçe ve Balkusan –
İhsaniye sınırı kesinleşmiştir.
İşte Cumhuriyet Arşivinden edindiğim belgelerde Arzuhal, Gerekçe, Karar ve Sınır Krokisi.
Arzuhal
TC İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Şb. Md. 2 22104/1544/3113
Ankara 30-14-1964
Konu: iki ilçe arası sınır anlaşmazlığı hk.
Başbakanlığa
Konya ili Ermenek ilçesi merkez bucağına bağlı Balkusan köyü ile Karaman ilçesi Bucakkışla
bucağına bağlı İhsaniye köyü bölgesindeki iki ilçe arasındaki sınırın tespiti ile ilgili kanuni
işlemler tamamlanmış olduğundan bu hususta hazırlanan karar, gerekçe ve krokisiyle birlikte
sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerinize arz ederim!
İçişleri bakanı Orhan Öztrak
Ekler: Gerekçe, Karar ve Kroki
Gerekçe
Konya ili Ermenek ilçesi merkez bucağına bağlı Balkusan köyü ile Karaman ilçesi Bucakkışla
bucağına bağlı İhsaniye köyü bölgesindeki sınır anlaşmazlığı tarafların ayrı idari merkezlere
bağlı olmalarından iki ilçe arası bir sınır anlaşmazlığı mahiyetini almış ve ilince bo yolda
muameleye tabi tutularak teşkil olunan karma kurula mahallinde incelettirilmiş bu kurul 05-
01-1961 tarihli raporunda sınırı:

(Emre Pınarı, Akkuyu arasındaki patika yayla yolu, Akkuyudan Avcı pınarı, Hanım kuyu,
Şabula boğazına çekilecek hat) olarak tespit etmiştir.
İl idare kurulu 09-01-1961gün ve 87 sayılı Daimi Encümen 29-9-1961 gün ve 612/631 sayılı
kararlarıyla karma kurul raporunda belirtilen sınır hattını uygun mütalaa etmişlerdir.
Bakanlığımızca yapılan incelemede:
Konya ili Ermenek ilçesi merkez bucağına bağlı Balkusan köyü ile Karaman ilçesi Bucakkışla
bucağına bağlı İhsaniye köyü bölgesindeki iki ilçe arasındaki sınırın, tarafların karşı taraf
sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklı kalmak şartı ile mahsus krokisinde gösterildiği
gibi:
(Emre Pınarı, Akkuyu arasındaki patika yayla yolunu takiben, Akkuyudan Avcı pınarı, Hanım
kuyu, Şabula boğazına çekilen hat) olarak tespit etmiştir.
İli karma ve yetkili kurulları rapor ve kararlarına göre yerinde görülmüş ve işlemi de 5442
sayılı İl İdaresi Kanununa uyduğundan ilişik kararı hazırlanmıştır.
Orhan Öztrak İçişleri Bakanı
30 – 04 – 1964 İçişleri Bakanlığına Kara no: 2559
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
İlgi: 30 – 04 – 1964 tarih ve 22104 – 1544 / 3213 sayılı yezkereye:
Cumhurbaşkanı tarafından tasdik edilmiş olan karar sureti sunulmuştur. Arz ederim.
Başbakan adına müsteşar: imza
Karar 2559
1- Konya ili Ermenek ilçesi merkez bucağına bağlı Balkusan köyü ile Karaman ilçesi
Bucakkışla bucağına bağlı İhsaniye köyü bölgesindeki iki ilçe arasındaki sınır, ilişik
krokisinde gösterildiği gibi:
Emre pınardan başlayarak Ak kuyuya giden patika yol, Akkuyu’dan Avcı pınarı, Hanım kuyu,
Şabula boğazına çekilen düz hat, olarak belirlenmiştir.
2- Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3- Bu kararı içişleri bakanı yürütür.
11 Mayıs 1964
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel
Başbakan İsmet İnönü
İçişleri bakanı Orhan Öztrak


 

Bu yazı 419 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum