Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Atatürk'ün İmzasıyla Ermenek'te Köy Yapılan Yer?

10 Eylül 2020 - 11:36


Burası, Karaman’a da adını veren Karamanoğulları kurucusu Nure Sofi oğlu Karaman Bey ve
ailesinin metfun oldu türbenin bulunduğu köydür.
Bu köyün bugünkü halkının büyük bölümünü 1900 yıllarında Güneyyurt’tan buraya yerleşen
Civiller ve Dikiciler sülaleleri oluşturur.
1915 ila 1921 yıllarında Balkusan’ın bağlı olduğu Gargara (Güneyyurt) köyü muhtarı olan
Rıza Güney(Irza Efendi)’in gayretleriyle Balkusan köyü Bakanlar Kurulu Kararıyla muhtarlık
yapılır.
Daha sonra 1950’lerden sonra asıl Alanya yörüklerinden olan Kolankaya (Dedeli’deki
Gödelerin de soyadları Kolankaya olup aynen Alanya / Keşefli asıllı ailelerdir), Söylemez ve
Şencanlar Konar - Göçer durumundan koparak buraya yerleşmişlerdir.
En azından 1830 ila 1900 arası Balkusan’da kışlamanın olmadığı sanılmaktadır. Zira 1831’de
yapılan nüfus ve 1845’de yapılan temettüat sayımlarında Dedeli de Balkusan da defterlerde
bulunamamıştır.
1900’lü yıllarda Gargaranın bir yaylası (Mezraa) olan Balkusan’a söz konusu Yörük aileleri
de kışlakları olan Alanya, Mut ve Anamur’a gitmeyerek buraya yerleşmesiyle ve Gargara’dan
buraya kışlamaya da kalıveren adı geçen ailelerle 1921’de köy haline gelmiştir.
Güneyyurt Balkusan Yaylası Köy Olma Kararı
1921 yılına kadar Balkusan Yaylası Güneyyurt’un bir mezrasıdır yani yaylasıdır. Burada
Türbe etrafında yerleşen halkta Güneyyurt’tan gelen ve yerleşen halktır.
Zamanla Balkusan’da, daha fazla tarlası ve canlı malı olanlar burada kış ayları da
kalıvermişler ve burayı köy haline getirmişlerdir.
1920 yıllarından önce Gargara köyünde tımar sahibi ve muhtar A. Rıza Efendinin başvuru ve
gayretleriyle Balkusan’ın Ermenek’e bağlı köy olması ve muhtarlık verilmesi gündeme gelir.
Bu tarihte de Bakanlar Kurulu kararıyla Balkusan köy olarak Ermenek’e bağlanmıştır.
Balkusan yaylasının Cumhuriyet kurulmadan birinci meclis döneminde köy yapılmasıyla
alakalı kararda da bu durum şu şekilde geçiyor;
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı 691 sayılı 73-31
dosya 30.10-0.0 fon kodlu belgede Gazi Mustafa Kemal İmzasıyla 23-02-1921 tarihinde
Gargara köyüne ait Balkusan yaylasının köy haline getirilerek Ermenek’e bağlanması
hususundaki TBMM Kararındaki şu ifade yer almaktadır;
“Konya ilinin Ermenek Kazasına bağlı Halimiye (Tepebaşı) nahiyesinin Gargara Köyünün
eklerinden (muzafat) Balkusan yaylası ayrı bir köy olarak kaza merkezine ilhak edilmiştir.”
242/691 İmzalar; 10 bakanlık ve TBMM başkanı Mustafa Kemal.

İşte Atatürk’ün Bakanlar Kurulu ve Tbmm Başkanı Olarak İmzaladığı Balkusan
Yaylasının Köy Yapılma Kararı
Evrak no: 242/691
Muamelesi ikmal edilmiştir.
Karar:
Madde 1- Konya Vilayeti dâhilinde Ermenek kazasına tabi Halimiye Nahiyesinin Gargara
Karyesi muzafatından Balgasun Yaylası müstakil bir karye halinde kaza merkezine ilhak
edilmiştir.
Madde 2- İşbu karar tarih-i tebliğinden itibaren mer’idir.
Madde 3- İşbu kararın tatbikine Dâhiliye Nazırı mezundur.
22 Şubat 1337 / 22 Şubat 1921
Hariciye Vekâleti Vekili: Bekir Sami Kunduh
Dâhiliye Vekâleti namına: Refet Bele
Adliye Vekâleti vekili: Yusuf Kemal Tengirşenk
Şer’iyye Vekili: Mehmet Nuri Efendi
İcra vekilleri hey’et-i reisi Müdafaa-i Milliye vekili: Refet Bey
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi vekili: Abuk Ahmet Paşa
Sıhhiye Vekili: Refik Saydam
İktisat Vekâleti vekili: Yusuf Kemal Tengirşenk
Nafia Vekili: Ömer Lütfi Argeşo
Maarif Vekili: Hamdullah Suphi Tanrıöver
Maliye Vekili: Ahmet Ferit Tek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi: Mustafa Kemal
(Bu karar belgesinin tam karşılığı ekteki vesikadır. Vesikayı Devlet Arşivlerinden bir lira
vererek önceki gün indirdim. Kaynak göstererek kullanabilirsiniz, saygı ve sevgilerimle.
Mükremin Kızılca)
(Kaynak ve detay: Dünden Bugüne Taşeli’nin İncisi Güneyyurt (Gargara) 2016 Konya
Mükremin Kızılca)

Bu yazı 672 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum