Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

ADANA SALNAMESİ 10. SAYIDA ERMENEK 1309 / 1894

28 Haziran 2020 - 23:30


Merkezi olan Ermenek kazasıyla Nevahi nahiyesini içine alan dağlık, taşlık bir yerdir.
Nevahi nahiyesi ile beraber bu kaza ve köylerinde 24 cami, 62 mescit, 1 tekke, 6 medrese, 64
çeşme, 2 han, 2 hamam, 13 değirmen, 315 dükkân, 13 fırın, 1 depo / Ermenek Taburu, 63
ilkokul, 2980 bağ, 30 bahçe, 1 Rüştiye – Ortaokul, İptidai okul ve 1 kütüphane vardır.
Nüfus: Müslüman 25658 (yirmi beş bin altı yüz elli sekiz), Hristiyan 7 (yedi)
Ermenek kazasının çoğu yerinde su bol olmasıyla bağ ve bahçelerini ihya ederek her türlü
sebze ve meyve yetiştirilirse de tarım ürünle4ri ancak kendilerine yeter derecededir. Mevcut
el sanatları yerel ihtiyaçlara kafidir. Buraya üç saat mesafede Göksu üzerindeki Görmeli
adındaki köprünün uzunluğu 100, genişliği 8 zira olup tek kemerli olmasına rağmen oldukça
yüksektir.
Ermenek kazasının kuzeyini kaplayan devasa doğal kaya zincirleri içinde bol miktarda antik
eserler de bulunmaktadır.
Ermenek İdarecileri
Kaymakam: İzzet Bey (Salise / 3. Rütbe)
Naip: Abdurrahman Hilmi Efendi (Devriye)
Müftü: Mehmet Ayni Efendi (Büyük müderrislerden, A4, M4 nişanları sahibi)
Mal müdürü: Recep Efendi
Tahrirat Kâtibi: Nuri Efendi
İlçe Yönetim Kurulu Meclisi
Başkan: Kaymakam Bey
Doğal Üyeler:
Naip Efendi
Müftü Efendi
Mal müdürü Efendi
Meclis Kâtibi Tahrirat Katibi Efendi
Seçilen Üyeler:
Hacı Ali Efendi Zade Hacı Ahmet Efendi (Salise)
Hacı Burhan Zade Hacı Ahmet Efendi
Hacı Said Efendi
Hacı Hasan Ağa
Mal Kalemi
Mal Müdürü: Receb Efendi
Muavini: Şevki Efendi
Sandık Emini: Hasan Tahsin Efendi
Nahiye Mal Kâtibi: Mehmet Cevdet Efendi
Nüfus İdaresi
Memuru: Hacı Süleyman Lütfi Efendi

Kâtibi: Mehmet Nuri Efendi
Şer’iyye Mahkemesi Kâtibi: Ali Efendi
Bidayet Mahkemesi
Başkan: Naip Efendi
Üyeler:
Hacı Hasip Efendi
Müftü Zade Mehmet Reşit Efendi
Memurlar ve Yazıcıları
Başkâtip: Ahmet Kamil Efendi
İkinci Kâtip: Ali Rıza Efendi
Sorgulama Yardımcısı: Kamil Efendi
Mübaşir: iki kişi
Tapu Yoklama
Tapu Kâtibi: Mustafa Efendi
Yoklama kâtibi: Ömer Efendi
Diğeri: Kamil Efendi
Belediye Dairesi
Başkan: Rıza Efendi
Üyeler:
Kamil Efendi
Osman Ağa
Hacı Abdullah ağa
Hacı Mehmet Ağa
Rıza Efendi
Kolcusu bir kişi
Banka Şubesi
Başkan: Hacı Said Efendi
Muhasebe Kâtibi: Ahmet Hamdi Efendi
Üyeler:
Hacı Burhan Zade Osman Ağa
Nuri Efendi
Müftü Zade Reşit Efendi
Ziyaeddin Zade Osman Efendi
Hacı Mehmet Efendi
Zabıta Dairesi
Memur: Mülazım Hacı Abdullah Ağa
Piyade Çavuşu Ahmet
Diğeri Mustafa
Neferler 28 kişi

Nevahi Müdürü: İbrahim Efendi
Reji Memuru: Ahmet Bey (Salise)
Katibi: Rıza Efendi
Rüştiye Mektebi
Birinci öğretmen: Abdullah Hulusi Efendi (Devriye rüusu)
İkinci Öğretmen: İdris Efendi
Hat Öğretmeni: Kamil Efendi
İptidai Mektebi Öğretmeni: Mehmet Emin Efendi
Telgraf ve Posta İdaresi
Posta ve telgraf müdürü: İzzet Efendi
Süvari Çavuşu: Hidayet Ağa
Yazıları ileten: Ali Ağa
(1309 / 1894 Adana 10. Salname s 116- 129 / 135)

Bu yazı 830 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum