Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

1903 YILINDA ERMENEK KAZASI ADANA 12. SALNAME

12 Temmuz 2020 - 10:56


Ermenek’te İdare ve Bürokrasi
Kaymakam: Mehmet Selahaddin Efendi
Naip: Ahmet Kamil Efendi
Müftü: Ahmet Naci Efendi / Edirne Müderrisi
Mal Müdürü: Hafız Mustafa Efendi
Tahrirat Kâtibi: Mustafa Nazif Efendi
İdare Meclisi Heyeti
Başkan: Kaymakam Efendi
Doğal üyeler:
Naip Efendi
Mal Müdürü Efendi
Müftü Efendi
Tahrirat Kâtibi Efendi
Seçilmiş üyeler:
Hacı Sofu Zade Hacı Hafız Efendi
Hoca Zade Kamil Efendi
Hacı Reşit Efendi
Bidayet Mahkemesi
Başkan: Naip Efendi
Aza: Süleyman Lütfi Efendi
Diğer aza: Bekir Efendi
Başkâtip: Kamil Efendi
İkinci Kâtip: Ali Rıza Efendi
Sorgulama yardımcısı: Abdullah Efendi
Şer’iyye kâtibi: Ali Efendi
Mübaşir: iki kişi
Mal Kalemi
Mal Müdürü: Hafız Mustafa Efendi
Mal Müdürü Yardımcısı: Remzi Bey
Sandık Emini: Hasan Sami Efendi
Tapu Kâtibi: Mustafa Efendi
Nüfus Dairesi
Memur: İbrahim Fehmi Efendi
Kâtip Abdülkerim Efendi: Yunan Madalyası
Ziraat Bankası Şubesi
Başkan: Kamil Efendi

Muhasebe Kâtibi: Mehmet Nuri Efendi
Aza: Osman Efendi
Aza: Hacı Hafız Efendi
Aza: Osman Ağa
Belediye Dairesi
Başkan: Reşit Efendi
Aza: Hacı Mehmet Efendi
Aza: Feyzi Efendi
Aza: Mehmet Ali Efendi
Aza: Hacı Hafız Efendi
Aza: Hacı Hasan Efendi
Telgraf İdaresi
Posta ve telgraf müdürü: Mehmet Sabri Efendi, M5
Telgraf Çavuşu: Hidayet Ağa
Yazıları ileten: Ali Ağa
Reji (Tekel) Dairesi
Memur: Hafız Mehmet Efendi
Orman İdaresi
Orman Memuru: Zeyver Efendi
Rüştiye Mektebi
Birinci öğretmen: Abdullah Hulusi Efendi
İkinci Öğretmen: Abdullah Efendi
Üçüncü Öğretmen: Muhiddin Efendi
Hat Öğretmeni: Kamil Efendi
Gözlemci: Maviş Efendi
Öğrenci sayısı: 80
Zabıta Dairesi
Zabıta memuru: Yüzbaşı Mustafa Efendi M 5
Piyade Çavuşu: Ahmet Ağa
Piyade Çavuşu Hüseyin Ağa
Polis Memuru Mehmet Emin Efendi
Nevahi Nahiyesi
Müdür: Mehmet Salih Efendi
Katip Adil Efendi
(1320 / 1903 12. Salname sayfa 214-217)

Bu yazı 651 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum