Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

1879'DA ERMENEK VE NEVAHİ

09 Haziran 2020 - 17:01


Kaza İdarecileri

Kaymakam Mehmet Raşit Efendi
Naibi: Ali Rıza Efendi
Müftü Mehmet Emin Efendi
Mal Müdürü: Ali Rıza Efendi
Tahrirat Kâtibi Mustafa Fahri Efendi

Kaza İdare Meclisi

Başkan: Kaymakam Efendi
Üyeler: Müftü Efendi
Naip Efendi
Mal Müdürü Efendi
Tahrirat Kâtibi Efendi
Ahmet Efendi
Osman Efendi
Hüseyin Efendi

Kaza Dava Meclisi / Mahkeme
Başkan: Naip Efendi
Üyeler: Abdullah Efendi
Mehmet Emin Efendi
Mehmet Said Efendi
Mümeyyiz Efendi
Kâtibi Ahmet Kamil Efendi
Emlak İdaresi
Abdi Efendi
Hacı Abdülbaki Efendi
Osman Efendi
Mehmet Efendi
Ahmet Bey
Hacı Metin Ağa
Artin Ağa
Vukuat Katibi Şevki Efendi
Kaza Ticaret Mahkemesi
Başkan Osman Kamil Efendi
Hacı Süleyman Ağa
Mehmet Efendi
Hacı Osman Ağa
Mehmet Efendi
Agop Ağa
Nazar Ağa

Katip Hüseyin Efendi
Belediye İdaresi
Başkan: Ahmet Bey
Üyeler: Hacı Mehmet Ağa
Mehmet Efendi
Ahmet Efendi
Hüseyin Efendi
Kâtibi Ali Efendi
Nevahi Müdürleri
Nevahi Nahiyesi Müdürü: İbrahim Efendi
Kâtibi Ahmet Efendi
Menafi Sandığı Heyeti
Hacı Abdullah ağa
Hacı Abit Ağa
Rüştiye Mektebi
1. Öğretmen Hulusi Efendi
2. Öğretmen İdris Efendi
Hat yazı öğretmeni Osman Nuri Efendi
Kapıcı Mehmet Fevzi Efendi
Öğrenci 80
Tapu Kâtipleri
Ermenek Kazası Tapu kâtibi Mustafa Edip Efendi
Sandık Emini Hafız Hüseyin Efendi
Nevahi Nahiyesi tapu kâtibi: Ahmet Bican Efendi
Nüfus mukayyidi: Ali Efendi
Orman Memuru: Kamil Efendi
Ermenek Kazası
Bu kaza: biri Ermenek diğeri Nevahi adında iki nahiyeden oluşmaktadır. Kaza merkezi
Ermenek kasabasıdır.
Kasabanın içinde ve dışında Karamanoğlu Musa Paşa ve Halil ve Mahmut ve İbrahim Beyler
tarafından 740 / 1340 tarihinde inşa olunmuş camii şerifler, medrese ve diğer atik eserleri
vardır. Kendileri ve akrabalarının bir kısmı özel türbelerinde yatmaktadırlar.
Ayrıca Ermenek’te Sarı Alaeddin ve Erbah dede, Nevahi ve köylerde de: Şeyh Ahmet, Şeyh
Hüdai, Şah Geldi ve Şeyh Pürçüklü adında büyük zatlar yatmaktadır.

Kasaba içinde çeşitli yerlerden bolca çıkan sular mahalle, bağ ve bahçelere taksim edilmesiyle
ekip dikerek tarımsal faaliyette bulunurlar. Bağ ve bahçelerinden her türlü meyve ve sebze
hâsıl olan halk bunları kasabada satarak geçimlerini sağlarlar.
Nevahi ve köylerinde de yeterli derecede su bulunur. Sanayi dallarından iplik, alaca, demir el
aletleri, kundura, çizme pabuç, saraciye aletleri üretimi yapılır.
Tarla ve bahçelerinden de arpa, buğday, darı, mercimek, çavdar, nohut, fasulye, tütün, pamuk
yetişir ve kaza içinde sarf olunur.
Eski eserlerden Göksu üzerinde kasabaya üç saat uzakta Görmeli köyünde sağlam ve sanat
eseri gayet yüksek, uzunu yüz, eni sekiz arşın tek kemerli muntazam bir köprü vardır.
Nevahi nahiyesi köylerinde ve Ermenek civarında bol bol ardıç, ladin, meşe ve çam Ağaçları
bulunmaktadır. Ahali ziraat, tarım, işçilik, zanaat ve ticaretle geçinirler.
Ermenek ve Nevahide hasat zamanı eylül olup Yaylalarda ekinler nisan ayında da ekilir. Sahil
kesimlerinde ekinler haziranda yaylalarda ise Ağustos ve eylülde biçilir.
Ermenekte ve bağlı yerlerde110 adet çeşme, üç büyük ırmak, 64 pınar, iki han, iki hamam,
315 dükkân, otuz değirmen, 10 köprü, bir rüştiye mektebi, 62 ilkokul, 24 cami, 62 mescit, altı
medrese, bir kütüphane ve bir depo vardır.
(Adana Salnamesi 1296 hicri – 1879 miladi, 6. Sayı, Sayfa 189 - 193)

Bu yazı 860 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum