Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

1868'DE ERMENEK VİLAYETİ

22 Mayıs 2020 - 12:05


Kırk yıldır sancak merkezi yani kendisine on kadar kazanın bağlı bulunduğu vilayet merkezi
olan Ermenek 1869 yılında sancak / liva merkezi Adana’ya nakledilince tekrar kaza haline
döner.
1868 yılında son olarak Konya Salnamesinde, bağlı kazalarıyla beraber Ermenek sancağının
idarecileri yer almaktadır.
Bu tarihte Ermenek’e bağlı kazaları aşağıda vereceğim.
1868 Yılında Ermenek İlinin İdareci Ve Bürokratları
İçel Sancağı Ermenek
Mutasarrıf Ahmet Rüştü Paşa
Naibi: Mehmet Said Efendi
Müftü: Hafız Ahmet Efendi
Muhasebeci: Tahir Efendi
Tahrirat / yazı İşleri müdürü: Şükrü Efendi
Sancak İdare Meclisi
Doğal Üyeler:
Başkan Mutasarrıf Paşa
Naibi
Müftü
Muhasebeci
Tahrirat müdürü
Seçilen Üyeler:
Abdülmümin Efendi
Ahmet Fevzi Bey
Mehmet Rafet Efendi
Abdullah Efendi
Kâtip Ahmet Bey
Sancak Hukuk Temyiz Meclisi
Başkan: Naip Mehmet Said Efendi
Üye: Hacı Mehmet Efendi
Üye: Mehmet Emin Efendi
Üye: Mustafa Şükrü Efendi
Üye: Hacı Mehmet Efendi
Üye: Hacı Abdullah Efendi
Üye: Osman Efendi
Kâtip Mustafa Mevci Efendi
Sancak Muhasebe

Muhasebe Kâtibi: Vasıf Efendi
1. Yardımcı Mahmut Efendi
2. Yardımcı Ahmet Efendi
Beytülmal / Maliye Memuru: Mehmet Efendi
Sandık (Ziraat Bankasından önceki hizmet birimi) Emini: Mustafa Vehbi Efendi
Sancak Yazı İşleri
Tahrirat / Yazı İşleri Müdür: Şükrü efendi
Müsevvit / ilk Yazan: Ali Efendi
Mübeyyiz / Düzelterek yazan: Abdullah Bey
İçil Sancağı Belediye Meclisi:
Muhasebeci: Tahir Efendi
Muavin: Celal Efendi
Zıyaeddin Zade Mehmet Efendi
Hacı Yahya Efendi
Hacı Hüsameddin Ağa
Sipahi Hacı Hasan Ağa
Tüccar-ı Hayriyeden Said Efendi
Kâtip: Mustafa Efendi
İçil Sancağı Mutasarrıflığı
Ermenek Kazası
Mahalle
ve
Köyler

Müslüman
Nüfus

15
Mahalle

3700 Ermenek
Kazası
30 Köy 5786 Nevahi
Nahiyesi
45 9486 Yekûn

Ermenek Sancağına Bağlı Kazalar
Anamur (Gazi Paşa Anamur’a bağlı nahiyedir)
Mut
Gülnar
Silifke
Karataş (Erdemliden beride şimdi olmayan bir kazadır)
Ermenek Garnizonu
Binbaşı Süleyman Ağa Ermenek Merkez

Kolağası Ahmet Ağa “ “
Tabur Kâtibi Ali Efendi “ “
1. Yüzbaşı Haydar Bey Ermenek Bölük
2. Yüzbaşı Reşit Ağa Nevahi Bölük (Ermenek batısında şimdiki Sarıveliler, Başyayla ve
Güneyyrut’un bağlı olduğu kaza)
3. Yüzbaşı Mustafa Ağa Sinanlı Bölük (Ermenek’le Mut arasında eski bir kaza)
4. Yüzbaşı Hacı Hüseyin Ağa Gülnar Bölük
5. Yüzbaşı Ali Ağa Mut Bölük
6. Yüzbaşı Kasım Ağa Zeyne Bölük (Zeyne: imdi Gülnar’a bağlı bir belde olup eski kaza
merkezi)
7. Yüzbaşı Şakir Bey Anamur Bölük
8. Yüzbaşı Süleyman Ağa Gazipaşa Bölük
(Konya Salnameleri 1. Sayı 52. Sayfa Tarih: 1285 / 1868)

Bu yazı 526 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum